Min oppskrift på et friskere liv

Jeg har brukt mye tid på å bli kjent med meg selv og min bipolare lidelse. Jeg har brukt mye tid på å vurdere og evaluere episodene mine i ettertid. Det har gjort at jeg lettere kan forhindre, stoppe eller dempe nye episoder, slik at de ikke blir så sterke som tidligere. Jeg ser på det som investering i min fremtid.

 

Jeg har laget en liste med temaer jeg har brukt (og bruker forsatt) mye tid på. Noen ting har jeg tatt med psykologen, andre med familie og venner, og noe kun for meg selv. Dette er min oppskrift på et friskere liv. Kanskje du kan få noen ideer til din egen oppskrift?

 

MITT BIPOLARE FORLØP:


– Livshistorie

Hva har skjedd gjennom livet? Skriv ned alt du kommer på, gjerne som en tidslinje. Kanskje du kan se noen nye mønstre eller forklaringer på ting?

 

– Utløst av..

På hvilket tidspunkt kan diagnosen ha blitt utløst hos meg? Var det noe konkret som gjorde det?

 

– Resultat

Hva skjedde med meg når diagnosen kom frem? Hvilke begrensninger har jeg møtt? Hva er annerledes nå enn før?

 

– Behandling

Hvordan type behandling har hjulpet meg? Hva har fungert godt og hva har fungert mindre godt? – Gjør mer av det som fungerer!

 

– Hvor vil jeg tilbake til?

Hva er jeg villig til å ta imot av hjelp for å komme tilbake til det? Er det noen type behandling som har fungert bedre enn andre? Hva må jeg ta hensyn til for å kunne leve et stabilt liv? Hva er jeg villig til å gi opp, og hva er jeg villig til å akseptere at er som det er?

 

– Nå

Hvor langt har jeg kommet siden jeg fikk diagnosen? Hva har jeg gjort for å komme hit?

 

– Mål

Hva er mine ønsker og mål med behandling, og med livet? Hvordan ønsker jeg å ha det? Hva ønsker jeg å gjøre? Legg en plan på hvordan jeg kan nå målene mine. Husk å legge inn god tidsmargin.

 

 

KARTLEGGING:


Det har vært viktig for meg å lære meg å kjenne mine egne reaksjonsmønstere. Her er noen spørsmål som jeg har jobbet mye med.

 

– Flest depresjoner/manier?

Hva har jeg mest av? Er det noe mønster i svingningene?

 

– Hva vet jeg utløser det?

Er det noe i livet mitt som kan være en utløsende faktor? Kan det være situasjoner eller relasjoner som er med å påvirke i den ene eller andre retningen? Alkohol? Stress? Lite søvn? Osv. Jo mer jeg klarer å stabilisere mine utløsende faktorer, jo lettere er det for meg å holde meg stabil. Logisk nok.  

 

Eksempler på risikofaktorer: Relasjoner, konflikter, stress, kritikk, tap av kontroll, alkohol/rus, selvkritikk, negative automatiske tanker, bekymringer, somatisk sykdom, årstid.

 

– Varighet

Hvor lang er varigheten på episodene? Er det noe jeg gjør selv som forlenger episodene? Er det noe jeg kan gjøre mer av for å forkorte dem?

 

 

Og så kommer det aller viktigste spørsmålet:


– Hva kan jeg gjøre for å forebygge?

Legg en plan. Hva skal jeg gjøre hvis jeg kjenner tidlige tegn på en episode?

 

(Har skrevet mer om det HER og HER)

 

En av de viktigste tingene jeg har gjort er å føre statistikk på mine svingninger i et stemningskjema. Det tar ca. 30 sekunder hver dag og er en veldig enkel måte å få oversikt på. Det ser sånn her ut og du kan finne skjemaet i ulike varianter på Bipolarforeningen.no, eller ved å TRYKKE HER.


 

 

1. Jeg fører også opp stress, ant. måltider, alkohol og andre ting jeg vil sjekke om har noen sammenheng med svingningene mine.

 

2. Når januar kommer, går jeg tilbake, teller dager og lager en graf som kan vise meg at jeg faktisk har en bedring fra i fjor. Det er lett å tenke at jeg har vært mye mer deprimert enn jeg faktisk har vært.

 

Jeg har brukt dette skjemaet siden 2012 og har virkelig sett nytten av det.

 

Jeg håper dette kan være til hjelp for en eller annen der ute. Velg ut det du synes er viktig for deg og/eller lag din egen oversikt. Husk at dette ikke er noe som er løst på en dag. Jeg har brukt fem år på det og jobber fortsatt!